De therapie richt zich op succeservaringen zodat het gezin ervaart dat het goed gaat tijdens de opdrachten van de therapie. Er wordt gezocht naar de blauwdruk van het gezin, naar wat werkt voor het gezin.

Opbouw van de therapie

• Eerste bijeenkomst; observatie fase
• Tweede bijeenkomst; activeringsfase
• Derde en vierde bijeenkomst; stimuleringsfase
• Vijfde bijeenkomst; inzicht gevende fase
• Zesde t/m achtste bijeenkomst; oefenfase
• Negende bijeenkomst; stabiliseringsfase
• Tiende bijeenkomst; evaluatie

Co-therapeut

Tijdens de GCT zal er naast mij een co-therapeut aanwezig zijn. De rol van de co-therapeut is erop gericht om de kinderen te vermaken tijdens de voor- en nabespreking met de ouders. Dit gebeurt in een andere ruimte. Tijdens zo’n voorbespreking met de ouders worden er handvatten aangereikt om de opdrachten uit te leggen aan hun kinderen en worden de taken verdeeld. Op deze wijze zullen de ouders de leiding krijgen over de opdracht welke uitgevoerd zal worden tijdens de sessie(en tijdens de huiswerkopdracht). Na de uitvoering van de opdracht is er nog tijd om de sessie na te bespreken. Tijdens de sessies wordt er gefilmd, dit is uitsluitend bedoeld voor de therapeuten om de interacties nauwkeurig te kunnen analyseren ter bevordering van de therapie.

Tarieven

• Gezins-creatieve-therapiesessie
à €135,00 per 75 minuten.

“Samen sterk!”

schilderij